Exposició A POSTERIORI de Salvador Llinàs a Can Gelabert de Binissalem

Exposició A POSTERIORI de Salvador Llinàs  a Can Gelabert de Binissalem

Del 4 de novembre al 9 de desembre de 2023

A POSTERIORI

Salvador Llinàs Clar és una persona d’experiències. Sense ser filòsof, ha resolt la disputa clàssica entre racionalistes i empiristes, entre aquells que defensen que existeix un coneixement previ a l’experiència i aquells que consideren que tot coneixement ve d’ella. Però no ho ha fet des d’una reflexió teòrica, sinó a la seva manera, mitjançant l’expressió artística. En lloc de quedar-se tancat en ell mateix, ha sortit a la recerca d’experiències. Experiències quotidianes, a vegades rutinàries, insignificants; però també experiències forçades, experiments, intents de posar-se a prova. El resultat és la seva trajectòria artística. Com que les experiències, en un món de canvi continu, van variant, també ho fan els resultats, i així tenim que a cada nova exposició Salvador Llinàs ens sorprèn amb quelcom de nou, de diferent, en consonància amb el seu tarannà inquiet i inquisidor, obert a nous canvis i nous reptes. En el cas de A posteriori, fa una passa cap a l’abstracció. En exposicions anteriors, les persones sempre havien estat, d’una manera o una altra, presents. “Sa tanca” (la primera obra d’aquesta sèrie) i la quasi totalitat de la resta d’obres que es poden contemplar en aquesta exposició –hi ha una bella excepció, perquè les experiències no sempre segueixen una mateixa regularitat- ens presenta unes formes que ens constitueixen i que el constitueixen. A partir d’una exploració del volum, del color i de la dimensió, emprant un instrument fins ara inèdit en les seves obres, el retolador, i el lli com a fonament, s’interroga sobre aquest espai que ens envolta i que ens fa com a persones. Però alhora que presenta aquest espai com a constitutiu, és també un espai present, obert a canvis continus. No hi ha formes definitives, ni espais ja acabats. A posteriori és el coneixement derivat de l’experiència, i amb aquesta exposició Salvador Llinàs ens mostra una de les seves maneres de conèixer el món que l’envolta i de conèixer-se ell mateix. Així, a partir de les seves experiències, l’autor construeix i es construeix. Però també, recordem-ho, un altre significat de “a posteriori” és el raonament que va del particular a allò general, i d’aquesta manera, explorant i explorant-se, Salvador Llinàs ens interpel·la a cada un de nosaltres, ens convida a compartir el resultat de les seves experiències, a fer de la visita de A posteriori una experiència pròpia i alhora a gaudir de la mateixa.  

Joan Lluís Llinàs Begon

Doctor en filosofia

Comentarios